MUZEUM

EMIGRACJI

 

Miejsce: Gdynia

Data: 2012

Projekt konkursowy

lg.png 

OPIS GŁÓWNEGO PRZEKAZU WYSTAWY

 

Celem wystawy jest zrozumienie motywów opuszczania kraju w kontekście sytuacji politycznej i gospodarczej, jak również uprzytomnienie konsekwencji takich decyzji na przykładach osobistych historii.

Jednym z celów scenografii wystawy jest zaangażowanie emocji i wyobraźni widza. Dlatego też centralną osią zwiedzania jest historia opowiedziana przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich. Poznajemy wydarzenia z perspektywy ich życia, opowieści. Poznajemy ich marzenia, nadzieje i obawy. Ważne w przekazie wystawy jest też, przekazanie i utrwalenie wiedzy za pomocą uporządkowanej, czytelnej, chronologicznej części ekspozycji. Dlatego też, po obu stronach osi głównej znajdują się dwie osie chronologiczno–tematyczne.

 

 

Instalacja ukazująca doswiadczenia emigracji przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich

ME_4_960.jpg

Emigracja oraz wyjazdy czasowe lat 80-tych

prl_bok_960.jpg

 

 

OPIS I ANALIZA STRUKTURY NARRACJI

 

Sposób narracji= wiedza + emocje

Podział na dodatkowe przestrzenie obejmujące główny temat, pozwalają na zwiedzanie wystawy na różnych poziomach szczegółowości. Od ścieżki podstawowej (GŁÓWNYCH WYDARZEŃ) po coraz szerszy zakres tematyczny. Również w obrębie wybranych przestrzeni tematycznych mamy ogólne/podstawowe wiadomości i punkty gdzie możemy dowiedzieć się więcej o prezentowanym temacie. Wystawa stała przez to że posiada kilka ścieżek zwiedzania, może zachęcać odbiorcę do kolejnych odwiedzin i zgłębienia tematu emigracji na kolejnych płaszczyznach. Przez zastosowanie różnych form wystawienniczych ma być też ciekawa dla zróżnicowanego odbiorcy. Osoby w różnym wieku i z różnym poziomem wiedzy i zainteresowań znajdą dla siebie odpowiednia formę opowieści.

 

 

 

 

                  idd_960_zał_me.jpg

 

  

Układ przestrzenny ekspozycji stałej

 

ME_960_rzut_widok.jpg

 

 

Instalacja ukazująca doswiadczenia emigracji przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich

 

ME_4_960.jpg

 

P2_960_9.jpg

 

INST_ME_960.jpg

 

ME_6a_960.jpg

 

Emigracja oraz wyjazdy czasowe lat 80-tych

 

prl_bok_960.jpgprl_960_3_kadr.jpg

3_960_widok_pr.jpg

 

Podróżowanie w epoce pierwszych masowych migracji transatlantyckich (od poł. XIX wieku do 1914 roku)

...
Życie i praca emigranta w USA

...
Dzień powszedni Dworca Morskiego w Gdyni w latach 1933-1939

...

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

MUSEUMS

EXHIBITIONS

 

 

MUZEA / WYSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
             
 
 
 
  • POLE INFO NIEBIESKIE
 
             

 
  • 1j.jpg
  • 3h.jpg
  • 4g.jpg
  • 5f.jpg
  • 6e.jpg
  • 9b.jpg
  • 10a.jpg