MUZEUM

EMIGRACJI

 

Miejsce: Gdynia

Data: 2012

Projekt konkursowy

 

 

OPIS GŁÓWNEGO PRZEKAZU WYSTAWY

 

Celem wystawy jest zrozumienie motywów opuszczania kraju w kontekście sytuacji politycznej i gospodarczej, jak również uprzytomnienie konsekwencji takich decyzji na przykładach osobistych historii.

Jednym z celów scenografii wystawy jest zaangażowanie emocji i wyobraźni widza. Dlatego też centralną osią zwiedzania jest historia opowiedziana przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich. Poznajemy wydarzenia z perspektywy ich życia, opowieści. Poznajemy ich marzenia, nadzieje i obawy. Ważne w przekazie wystawy jest też, przekazanie i utrwalenie wiedzy za pomocą uporządkowanej, czytelnej, chronologicznej części ekspozycji. Dlatego też, po obu stronach osi głównej znajdują się dwie osie chronologiczno–tematyczne.

 

  

0_p.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja ukazująca doswiadczenia emigracji przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich

 

 

film_marzenia2.jpg

 

 

d0.jpg

 

 

OPIS I ANALIZA STRUKTURY NARRACJI

 

Sposób narracji= wiedza + emocje

Podział na dodatkowe przestrzenie obejmujące główny temat, pozwalają na zwiedzanie wystawy na różnych poziomach szczegółowości. Od ścieżki podstawowej (GŁÓWNYCH WYDARZEŃ) po coraz szerszy zakres tematyczny. Również w obrębie wybranych przestrzeni tematycznych mamy ogólne/podstawowe wiadomości i punkty gdzie możemy dowiedzieć się więcej o prezentowanym temacie. Wystawa stała przez to że posiada kilka ścieżek zwiedzania, może zachęcać odbiorcę do kolejnych odwiedzin i zgłębienia tematu emigracji na kolejnych płaszczyznach. Przez zastosowanie różnych form wystawienniczych ma być też ciekawa dla zróżnicowanego odbiorcy. Osoby w różnym wieku i z różnym poziomem wiedzy i zainteresowań znajdą dla siebie odpowiednia formę opowieści.

 

 

 

 

                  idd_960_zał_me.jpg

 

  

 

 

Układ przestrzenny ekspozycji stałej

 

ME_960_rzut_widok.jpg

 

 

Instalacja ukazująca doswiadczenia emigracji przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich

 

ME_4_960.jpg

 

INST_ME_960.jpg

 

ME_6a_960.jpg

 

 

 

 

 

 

Emigracja oraz wyjazdy czasowe lat 80-tych

 

3_960_widok_pr.jpg

 

prl_bok_960.jpg

 

prl_960_3_kadr.jpg

 

 

 

Podróżowanie w epoce pierwszych masowych migracji transatlantyckich (od poł. XIX wieku do 1914 roku)

...
Życie i praca emigranta w USA

...
Dzień powszedni Dworca Morskiego w Gdyni w latach 1933-1939

...